ZBIÓRKA KRWI w NBC

1 min read

W NBC od lat wspieramy ideę Honorowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.  Dla nas to wielka osobista satysfakcja ze spełnienia dobrego uczynku i okazania pomocy potrzebującym.
Nie każdy ma przecież okazję przyczyniać się na co dzień do ratowania ludzkiego życia!
W 2018 roku, wiosną i jesienią pojawiliśmy się dwukrotnie w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa, by łącznie oddać prawie 4 litry krwi.
11 listopada nasi wolontariusze z Wrocławia i Krakowa zdecydowali się na donację w rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski.
Czy można lepiej uczcić ten wyjątkowy dzień?

Zachęcamy wszystkich do zostania „Krewniakiem”.  To nie tylko Honorowy Dawca Krwi, ale każdy, kto wspiera Honorowe Krwiodawstwo oraz kto nie może oddać krwi, a któremu ta idea jest bliska i nieobojętny jest ludzki los.

Pamiętaj! TWOJA KREW RATUJE ŻYCIE.