KONFERENCJA ABSL 2019

1 min read

Już od 10 lat ABSL (ang. Association of Business Service Leaders in Poland) organizuje Doroczną Konferencję ABSL – wydarzenie, które rokrocznie gromadzi średnio 1000 gości – managerów wysokiego szczebla, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, analityków i liderów opinii.

Spotkanie jest najbardziej oczekiwanym wydarzeniem sektora nowoczesnych usług biznesowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i stanowi unikalną platformę wymiany idei i doświadczeń liderów i interesariuszy branży.

Tematyka konferencji oscyluje wokół kondycji sektora usług nowoczesnych, polskiej gospodarki oraz bieżących problemów i wyzwań w globalnej polityce i makroekonomii.

Przedstawiciele firmy NBC, która jest członkiem ABSL Poland – również mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu.

Dziękujemy za inspirujące rozmowy!