CSR

W NBC pomagamy na różne sposoby.
Inicjatyw jest wiele i każdy ma szansę zaangażować się w szczytny cel.
Zależy nam, byś miał poczucie, że jesteś potrzebny i masz się realny wpływ na poprawę komfortu życia innych osób.
Stale szukamy zmotywowanych wolontariuszy gotowych by pomóc.
Bądź jednym z nich!